Innehåll

Kapitel 1  Jordbävningen och livet före
Kapitel 2  Första dagarna efter jordbävningen
Kapitel 3  Begravningen
Kapitel 4  Veckorna efter begravningen
Kapitel 5  Sorgeåret
Kapitel 6  VIMIL
Kapitel 7  Livet några år efter jordbävningen
Kapitel 8  Den nya kärleken
Kapitel 9  Dottern
Kapitel 10  Brorsan och svågern
Kapitel 11  Vännen och arbetskamraten
Kapitel 12  Grannen och vännen
Kapitel 13  Vimilsystern och vännen
Kapitel 14  Begravningsbyråentreprenören
Kapitel 15  Tips och råd
Kapitel 16  Hur bemöta dem som drabbats
Kapitel 17  Livet nu och i framtiden